STOB

Společnost STOB podporuje zdravé hubnutí a celkovou životní pohodu bez drastických diet a opatření. Léty i vědou ověřená metodika je založená na psychoterapeutickém přístupu v kombinaci s evidence based informacemi z oblastí výživy, pohybu a psychologie. Naší prioritou není jen hubnutí, ale celkové zlepšení kvality života našich klientů i široké veřejnosti.