Publikované 25. května 2023 • 5 min čtení

Proč vznikl program FOOD? Jeho historie a cíle

Možná jste někdy zahlédli zelenou nálepku FOOD s bílým sloganem „ZDE se najíte zdravě“ a chtěli byste se dozvědět, co to ten program FOOD vlastně je.

Stravování
Zdraví

Program FOOD byl iniciován společností Edenred a za podpory Evropské unie vznikl v roce 2009. Projekt je reakcí na stále se zvyšující množství případů obezity, která je pravděpodobně největším zdravotním problémem tohoto století. V České republice je odborným garantem programu společnost STOB (Stop obezitě), která na svých stránkách uveřejňuje mnoho rad týkajících se zdravého a kvalitního stravování. Právě ve spolupráci se společností STOB byly formulovány zásady, které musejí restaurace splnit, aby se staly součástí programu FOOD. Dle těchto zásad si ovšem lze i doma uvařit chutné a zdraví prospěšné pokrmy bez velkého úsilí, jak dokládá nepřeberné množství receptů pravidelně uveřejňovaných na stránkách společnosti STOB. 

Program FOOD pro ty, kteří chtějí lépe jíst

Všechny restaurace začleněné do programu FOOD najdete ve vyhledávači

Zobrazit restaurace

Hlavním cílem programu je zlepšit stravovací návyky zaměstnanců především v pracovní době zvýšením jejich povědomí o nutričně vyvážené a výživově bohatší stravě. Poněvadž právě strava ovlivňuje kvalitu našich životů více, než si myslíme. Program FOOD si tedy od svého začátku předsevzal vzdělávat zaměstnance v oblasti stravování, sdružovat restaurace, které ctí zásady zdravého vaření, a sbírat údaje od strávníků i stravovacích zařízení v tzv. Barometru

Díky programu FOOD se daří zlepšovat stravovací návyky Čechů.

Aby bylo možné dosáhnout všech vytyčených cílů, bylo nejdříve nutné zjistit, do jaké míry využívají zaměstnanci přestávku v pracovní době ke stravování. Že situace není nijak slavná, zjistila společnost Edenred již při prvním měření Barometr provedeném v roce 2009. Tehdy na oběd docházela sotva polovina zaměstnanců. Za první dekádu fungování programu se povedlo procento denně obědvajících zaměstnanců výrazně zvýšit. Z pouhých 56 % se v roce 2018 podařilo dostat již na 70 %. Přestože podle údajů z dalších členských států patřila obě čísla k podprůměru, bylo potěšující, že procento strávníků neklesalo. Například v Belgii obědvalo v roce 2009 každodenně 77 % zaměstnanců, zatímco při měření v roce 2018 toto číslo pokleslo o 6 %. Obdobný trend bylo možné vysledovat také v Itálii, kde se rozdíl ovšem pohyboval pouze okolo 4 %. Nejdramatičtěji se situace proměnila ve Španělsku, kde mezi zmiňovanými roky přestalo na oběd pravidelně chodit 22 % zaměstnanců.

Přestávku v pracovní době využívá stále více zaměstnanců ke stravování. 

Úspěšnost programu dokládají i další čísla. Ze stejných měření Barometr například vyplývá, že v roce 2009 se o nutriční hodnotu jídel zajímala ani ne třetina zaměstnanců (31 %), zatímco v roce 2018 už to bylo 44 %. Ačkoli v posledním Barometru z roku 2022 tato otázka nezazněla, je z celkového vývoje české společnosti zřejmé, že se lidé stále více zajímají o kvalitu svého stravování. Možná, že by dnes mohlo toto číslo přesahovat i hranici 50 %. Nutné je ovšem v predikcích zůstat při zemi z důvodu koronavirové pandemie a současné finanční krize, která stravování negativně ovlivnila. To potvrzují i údaje z Barometru 2022, z nichž vyplývá, že šest z deseti lidí se musí „šidit“ na jídle.

Ačkoliv je v současné chvíli situace nepříznivá, dá se předpokládat, že osvojených zásad se lidé budou držet nebo se k nim opět vrátí v ekonomicky snazší době. Program FOOD stále pokračuje s jasně formulovanými cíli a snahou ještě rozšířit síť partnerských restaurací, která se rozhodně nesoustřeďuje pouze na velká města. 

Klára MořkovskáEdenred

Nejnovější příspěvky

Objevte nové tipy od nás a našich partnerů pro zdravé tělo a ducha.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Buďte první, kdo se dozví o našich nových článcích a novinkách.

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.