Publikované 12. července 2023 • 6 min čtení

5 tipů, jak zavést hybridní pracovní model

Zjistěte, jak efektivně zavést flexibilní pracovní režim, čelit jeho výzvám a podpořit tak spokojenost a wellbeing zaměstnanců.

Komunikace
Práce

Pandemie covidu-19 donutila mnoho společností přehodnotit své pracovní strategie a v důsledku toho se hybridní práce a práce na dálku stala populárnější než kdy dříve. Pro mnoho zaměstnanců je flexibilita práce z domova nebo kanceláře velkou výhodou, která jim umožňuje lépe vyvážit osobní a profesní život. Pro podniky však může být náročné efektivně řídit rozptýlenou pracovní sílu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak optimalizovat hybridní práci jako výhodu pro zaměstnance a překonat hlavní výzvy.

Vlivem nedávné pandemie se výrazně změnily pracovní návyky zaměstnanců.

Strategická výhoda přijetí dálkových a hybridních pracovních modelů

Mnoho globálních společností si uvědomilo hodnotu přijetí dálkových nebo hybridních pracovních modelů pro přilákání a udržení špičkových talentů. Nabídkou flexibilních pracovních režimů prokazují svůj závazek k wellbeingu zaměstnanců a vyvážení pracovního a soukromého života, což je činí atraktivnějšími pro kvalifikované profesionály. Společnosti jako Google, Microsoft a Salesforce upravily své pracovní politiky tak, aby vyhovovaly hybridní práci, a uznaly tím měnící se prostředí moderního pracoviště.

„Schopnost pracovat na dálku je klíčovým faktorem spokojenosti a udržení zaměstnanců. Nabídkou flexibilních pracovních uspořádání můžeme přilákat nejlepší talenty z celého světa a poskytnout jim podmínky pro nejlepší výkon, ať už se nacházejí kdekoli.“

Satya Nadella, CEO společnosti Microsoft

Společnosti si postupně uvědomují výhody hybridní práce. Zaměstnanci tak nemusí každý den do kanceláře. 

Tento přístup jim nejen pomáhá přilákat nejlepší talenty z celého světa, ale také podporuje kulturu inovací a spolupráce, protože zaměstnanci jsou povzbuzováni k práci v prostředí, které nejlépe vyhovuje jejich individuálním potřebám. Prioritizací wellbeingu zaměstnanců tyto přední společnosti nastavují silný příklad pro ostatní, jak optimalizovat hybridní práci jako klíčový benefit.

Staffino Wellbeing

Změřte wellbeing vašich zaměstnanců

Zjistit více

Jak efektivně zavést hybridní práci nebo práci na dálku?

1.Zřiďte jasné komunikační kanály

Efektivní komunikace je pro úspěšné hybridní pracovní prostředí zásadní. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci mají přístup k potřebným nástrojům pro komunikaci se svými kolegy a manažery. To může zahrnovat software pro videokonference nebo platformy pro řízení projektů a zpětné vazby, jako je například Staffino. Pravidelné kontroly a schůzky mohou pomoci udržet soudržnost týmu a zajistit, že všichni jsou na stejné vlně.

2. Nastavte očekávání a hranice

Je nezbytné stanovit jasná očekávání a hranice pro zaměstnance pracující na dálku nebo v hybridním prostředí. To zahrnuje stanovení pracovních hodin, dostupnosti a doby reakce na e-maily a zprávy. Podporujte zaměstnance, aby se během svého osobního času odpojili od práce. Předejdou tak vyhoření a udrží si zdravou rovnováhu mezi prací a životem.

Důležité je definovat si hranice a zřídit jasné komunikační kanály. Ve volném čase zaměstnance podořte v aktivním odpočinku.

3. Investujte do technologie a zdrojů

Pro optimalizaci hybridní práce jako výhody je vhodné investovat do potřebné technologie a zdrojů. To může zahrnovat poskytování notebooků, ergonomických židlí a dalšího kancelářského vybavení pro zaměstnance pracující z domova. Navíc zvažte nabídku paušálů nebo proplácení účtů za internet a telefon, stejně jako členství v coworkingových prostorech.

4. Nabízejte flexibilitu a autonomii

Jednou z hlavních výhod hybridní práce je flexibilita, kterou nabízí zaměstnancům. Podporujte svůj tým, aby využil této flexibility, tím, že jim umožníte volit si pracovní dobu a místo v rozumných mezích. Důvěřujte svým zaměstnancům, že efektivně zvládnou svůj čas a dokončí své úkoly bez neustálého dohledu. Pokud si ale chcete být jisti, že zaměstnanci udržují svou výkonnost při práci na dálku, sledujte jejich výkon prostřednictvím EX platformy, jako je Staffino, která vám umožňuje monitorovat varianci mezi pracovníky.

Investujte nejen do zaměstnanců, kteří se pravidelně zdržují na stálém pracovišti. 

5. Poskytujte příležitosti pro profesní rozvoj

Je nezbytné i v dálkovém nebo hybridním pracovním prostředí nadále nabízet příležitosti pro profesní rozvoj a růst. To může zahrnovat virtuální školení, workshopy a konference, stejně jako přístup k online kurzům a zdrojům. Podporujte zaměstnance, aby využili těchto příležitostí ke zlepšení svých dovedností a rozvoji svých kariér.

Poskytněte zaměstnancům možnost kariérního i osobního rozvoje.

Závěr

Zavedení hybridní práce jako výhody pro zaměstnance je nezbytné v dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí. Pokud chcete vytvořit podporující pracovní prostředí, které přinese výhody jak vašim zaměstnancům, tak vašemu podnikání, neváhejte se obrátit na společnost Edenred. Ta vám pomůže vytvořit přizpůsobený balíček výhod, jenž vyhovuje jedinečným potřebám vašich zaměstnanců. Navíc vám Edenred může pomoci s implementací platformy Staffino pro shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a hodnocení vaší strategie hybridního pracovního modelu. Zajistíte tak její úspěšné fungování.

Autorka Karolína Purtzová

"Svou lásku ke psaní jsem přetavila do své profese jako specialistka na obsahový marketing. Ve Staffino pracuji od roku 2022 a věnuji se psaní článků a případových studií ohledně CX a EX."

Karolína PurtzováStaffino

Nejnovější příspěvky

Objevte nové tipy od nás a našich partnerů pro zdravé tělo a ducha.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Buďte první, kdo se dozví o našich nových článcích a novinkách.

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zpracováním osobních údajů.